Raunfærnimat

Hvað er raunfærnimat ?
Mat á raunfærni byggist á þeirri hugmynd að nám fari ekki eingöngu fram innan formlega skólakerfisins heldur við allskonar aðstæður og í því samhengi tölum við oft um „ lífsins skóla“.   Allt nám er verðmætt og því mikilvægt að það sé skjalfest óháð því hvar þú lærðir. Raunfærnimat er leið til þess, en með því er hægt að meta þá færni sem þú hefur náð, t.d. með starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, búsetu erlendis, félagsstörfum og fjölskyldulífi.

Hver er ávinningur þinn við að fara í raunfærnimat ?
Markmiðið er að þú fáir viðurkennda þekkingu þína og færni, þannig að þú þurfir ekki að sækja nám í því sem þú þegar kannt. Raunfærnimatið staðfestir  hæfni þína.  Tökum dæmi um starfsmann sem hefur unnið í 10 ár á leikskóla en er að velta fyrir sér námi.  Ef hann fer í raunfærnimat yrði reynsla hans og þekking metin til framhaldsskólaeininga.  Þar með er ljóst að framhaldsnám hans myndi styttast sem því nemur.

Hver eru skilyrðin fyrir þátttöku ?
Skilyrði fyrir þátttöku í raunfærnimati er að þú sért orðinn  23 ára hafir þriggja ára staðfesta starfsreynsla í viðkomandi starfsgrein. Raunfærnimat er þér að kostnaðarlausu.

Hver eru fyrstu skrefin til þess að komast í raunfærnimat ?
Fræðslu- og símentunarmiðstöðvar um allt land sjá um að leiðbeina fólki sem hefur hug á raunfærnimati. Best er að snúa sér til einnar slíkrar og óska eftir viðtali við náms- og starfsráðgjafa um málið.